Pi Node – Các tiêu chí lựa chọn và xếp hạng của Node

Pi Node – Các tiêu chí lựa chọn và xếp hạng

Pi Node là một phần mềm chạy trên máy tính xách tay và máy tính để bàn. Các Pi Node chịu trách nhiệm xác thực các giao dịch trên một sổ cái phân tán và giải quyết các thách thức trong việc duy trì một loại tiền tệ phân tán bằng cách yêu cầu tất cả các Node đi đến “đồng thuận” về thứ tự các giao dịch mới đang được ghi lại.

Khái quát về Pi Node

Pi Node sử dụng thuật toán đồng thuận dựa trên giao thức đồng thuận Stellar (SCP). Trong SCP, các Node tạo thành các nhóm đáng tin cậy (đại biểu) và chỉ đồng ý với các giao dịch mà các Node đáng tin cậy đó đồng ý. Từ các công cụ khai thác trên thiết bị di động, Pi tổng hợp thành một biểu đồ tin cậy toàn cầu thông qua vòng tròn bảo mật, cho phép các Pi Node tạo thành các lát cắt đại biểu để xác định ai có thể và không thể xác thực các giao dịch trên sổ cái được chia sẻ.

Các cấp độ tham gia của Node:

Hiện tại có ba cấp độ tham gia để người tiên phong (Pioneer) sử dụng phần mềm Pi Node trên máy tính của họ.

Cấp độ ứng dụng Máy tính (Computer App): Đề cập đến việc chỉ sử dụng giao diện ứng dụng Pi trên máy tính cá nhân của phần mềm Node. Nó cho phép các Pioneer muốn tương tác với ứng dụng Pi từ máy tính của họ, vì vậy nó có các chức năng tương tự với ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ngoài ra trong tương lai, khi xuất hiện các ứng dụng khác nhau trên nền tảng Pi Network, một số ứng dụng trong đó có thể dễ dàng truy cập qua giao diện máy tính hơn là ứng dụng di động.

Cấp độ Node: Các Pioneer truy cập vào giao diện Node, hoàn tất cài đặt các chuẩn bị kỹ thuật cần thiết dựa trên hướng dẫn và bật / tắt giao diện nút để làm cho máy tính của họ có thể chạy thành phần blockchain sau khi được chọn làm Node. Mặc dù họ không tham gia vào sự đồng thuận, nhưng họ xác minh tính hợp lệ của blockchain và gửi các giao dịch để được ghi lại trên blockchain. Trong tương lai khi các blockchain của Pi mở rộng hơn là bảo mật sổ cái, các Node sẽ mở rộng để bao gồm các máy tính chọn tham gia đóng góp vào tài nguyên phần cứng chung của mạng, chẳng hạn như tính toán, lưu trữ và băng thông.

Cấp độ Super Node: Chịu trách nhiệm đạt được sự đồng thuận dựa trên thuật toán để viết đúng giao dịch trên sổ cái Pi, ngoài tất cả các trách nhiệm mà một Node thực hiện. Super Node cũng chịu trách nhiệm đảm bảo các Super Node và Node khác có được trạng thái mới nhất của blockchain. Các Super Node cũng sử dụng giao diện Node và được lựa chọn ban đầu bởi Nhóm cốt lõi. Super Node cần có kết nối internet 24/7 đáng tin cậy.

Bảng tóm tắt về ba cấp độ tham gia trong phần mềm Pi Node   

Table Node          

 (Nguồn https://minepi.com/node-info)

Tiêu chí lựa chọn Node và Super Node

Sau giai đoạn sàng lọc ban đầu, các Node và Super Node sẽ được chọn dựa trên các tiêu chí sau. Mặc dù cả hai sẽ được đánh giá trên các tiêu chí tương tự, nhưng ngưỡng cho các Node sẽ thấp hơn SuperNodes.

• Thời gian hoạt động (trực tuyến 24/7)

• Kết nối internet tốt (nhanh và ổn định)

• Khả năng mở các cổng trên bộ định tuyến cục bộ (ban đầu)

• Bộ xử lý và bộ nhớ thích hợp (Hiện trong giai đoạn Testnet chưa có cấu hình cụ thể)

• Những đóng góp trước đây cho cộng đồng Pi

• Vòng tròn bảo mật

Tiêu chí xếp hạng Node và Super Node

Hiện nay, Pi Node đang trong giai đoạn Testnet, các thông tin cụ thể về xếp hạng Node và Super Node chưa được công bố. Tuy nhiên, do Pi Network sử dụng thuật toán đồng thuận dựa trên giao thức đồng thuận Stellar, dựa vào đó có thể tham chiếu cách thức xếp hạng Node từ Stellar dưới đây để có cái nhìn cụ thể hơn:

Index = (TypeIndex + ActiveIndex + ValidationIndex + VersionIndex + TrustIndex + AgeIndex) / 6

TypeIndex = Full validator | Basic validator | Watcher node

ActiveIndex = Active percentage last 30 days

ValidationIndex = Validation percentage last 30 days

Version = How far away from the latest stable Stellar core version

Trust = How many active validators trust this node

Age = Time since discovery

(Nguồn https://stellarbeat.io/nodes)

Phân tích các tiêu chí:

TypeIndex: Tất cả các Pi Node trong quá trình Testnet được khai báo cấu hình Watcher node (cấu hình Watcher node khai báo trong file config của Pi Node)

ActiveIndex: Tỷ lệ % hoạt động (Pi Node có thể là 90 ngày như hiển thị trong giao diện Pi Node Troubleshooting thay vì 30 ngày như của Stellar)

ValidationIndex: Tỷ lệ % xác thực (Pi Node đang trong quá trình Testnet và hiện các Node của Pioneer chưa được tham gia xác thực do được khai báo theo cấu hình Watcher node, Chỉ có 03 Node gốc của hệ thống tham gia xác thực trong giai đoạn này)

Version: Khoảng cách phiên bản đến phiên bản Stellar Core ổn định mới nhất, tin cậy nhất

Trust: Có bao nhiêu Node xác thực đang hoạt động tin tưởng Node này

Age: Thời gian Node thực hiện khám phá, tích luỹ dữ liệu tri thức

Quy trình cài đặt Pi Node cho Pioneer: (Xem chi tiết)

Hướng dẫn cài đặt mới tài khoản Pi Network: (Xem chi tiết)

Kết luận:

Việc xếp hạng Node liên quan đến kết quả lựa chọn Node và Super Node sau khi Pi Network khởi chạy mạng chính. Các Pioneer cần chăm sóc Node tối ưu theo các tiêu chí trên để đạt được kết quả xếp hạng cao. Hãy nhớ rằng Node hay Super Node cần nhất chính là sự ổn định.

Nguồn: phocapblockchain.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us